Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 april, 2022 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.

1 Wie zijn wij?

Stuureenbriefje.nl is een initiatief van Botz4U B.V. (hierna: Botz4U), statutair gevestigd te Rotterdam. Botz4U is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij van Botz4U vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken. Daarnaast leggen we ook uit waarvoor we deze gegevens verzamelen en welke beveiligingsmaatregelen hiervoor zijn getroffen. We raden je aan om deze privacy statement zorgvuldig te lezen.

Hessel Wellema is de Functionaris Gegevensbescherming van Botz4U. Hij is te bereiken via privacy@botz4u.com.

2 Welke persoonsgegevens verwerken wij

Botz4U verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. E-mailadres

3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@botz4u.com, dan verwijderen wij deze informatie.

4 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij

Botz4U verwerkt jouw persoonsgegevens om jouw briefje naar je te kunnen mailen.

5 Geautomatiseerde besluitvorming

Botz4U neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

6 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Botz4U bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

e-mailadres – Deze gegevens bewaren wij voor een duur van 6 maanden. Na die 6 maanden worden deze gegevens verwijderd. Indien sprake is van wettelijke betaaltermijnen (denk aan het bewaren van een faktuur), dan zullen we daaraan voldoen en de gegevens langer bewaren.

7 Delen van persoonsgegevens met derden

Botz4U deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Botz4U blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Botz4U jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Persoonsgegevens worden op verschillende manieren met ons gedeeld:

Via email. Dit wordt verzorgd door onze mailservice provider Versio B.V. Met Versio B.V. hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Via onze chatbots. Onze chatbot wordt gehost op het Azure platform van Microsoft Ireland Operations Ltd. De datacenters van Microsoft bevinden zich binnen Europese Economische Ruimte. Met Microsoft hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

8 Cookies, of vergelijkbare technieken

Botz4U gebruikt op stuureenbriefje.nl alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie ook ons cookie beleid.

9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Botz4U en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy[at]botz4u.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Botz4U wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Botz4U neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy[at]botz4u.com.